תקנון האתר

על ידי J
זמן קריאה: 1 דקה

תקנון האתר

תנאי התקנון המפורטים מטה, חלים על כל גולשי ומשתמשי האתר TravelTip (להלן: “האתר” או “אתר”).  
כל גולש באתר מצהיר כי הוא קרא את התקנון ומקבל אותו ככללו וכלשונו, וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה נגד האתר,  מפעילי האתר, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות האתר כפי שמפורטות על פי תקנון זה.
רק התנאים המפורטים בתקנון זה יחייבו את האתר  TravelTip  כלפי גולשי האתר
תנאי התקנון עלולים להשתנות מעת לעת וגולשי האתר מחויבים לעקוב ולהבין תנאים אלו
 1. האתר מספק שרותי תוכן בלבד לגולשיו
 2. האתר מפעיל מנועי חיפוש בתחום התיירות וקישורים לספקי תיירות שמציעים מוצרים ואו שירותים.
 3. גולשים אשר רוכשים שירותים מספקים אליהם הופנו ע"יTravelTip  , כפופים לתנאי השימוש של האתרים אליהם הם הופנו ובאחריות הגולש לבדוק בקפידה את תנאי ספק השירות.
 4. אסור לגולשים באתר להשתמש בחלקי קוד ו/או תוכנות על מנת לאסוף מידע ו/או נתונים מהאתר
 5. אסור לגולשים באתר להעתיק תכנים מהאתר לרבות מבנה האתר ו/או תמונות המוצגות באתר ו/או לינקים/URLאליהם מפנה האתר
 6. גולשי האתר יודעים ומבינים שכל שימוש הנעשה באתר הוא על אחריותם ו/או סיכוניהם של הגולשים ו/או מטעמם בלבד.
 7. TravelTip ומפעיליה, מנהליה, עובדיה ושותפיה לא התחייבו ולא הצהירו שפעילות האתר תהיה תקינה ו/או זמינה ו/או סדירה בכל זמן. כל נזק ו/או הפסד אשר עלול להיגרם לגולשי האתר הינם באחריותם של גולשי האתר בלבד.
 8. אתרTravelTip  מפעיליה, מנהליה, עובדיה ושותפיה אינם אחראים, במישרין או בעקיפין, לנזקים ו/או הפסדים שיגרמו לגולשים אשר החליטו לרכוש שירות מאתר צד שלישי אליו הם הופנו על ידי האתר.
 9. האמור בלשון זכר – אף לשון נקבה במשמע, וכן להיפך
 10. האמור בלשון יחיד – אף לשון רבים במשמע, וכן להיפך
 11. מפעילי האתר לא יהיו אחראים לטיב ואיכות המוצרים ו/או שירותים המוצעים ע"י הספקים אליהם מפנה האתר
 12. מפעילי האתר לא יהיו אחראים, במישרין או בעקיפין, לכל נזק, כספי, שייגרם למשתמש עקב שימוש או הסתמכות על מידע, שמופיע באתר TravelTip.
 כל הזכויות שמורות TravelTip
 

עוד מאמרים מעניינים